+31 6 383 198 90 sharon@shivas-tc.nl
Selecteer een pagina

Privacybeleid

Shivas Academie | Shivas Training & Coaching – Shivas Coaching 4 You

Shivas Coaching 4 You – Privacybeleid

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 15 december 2023.

Shivas Coaching 4 You, Shivas Coaching, Shivas Training & Coaching en Shivas Academie (Hierna; Shivas), is zich bewust dat jij jouw vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op deze pagina laten wij jou weten welke gegevens wij verzamelen als jij onze website gebruikt en/of zich inschrijft voor onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en met welk doel wij dat doen.

Wij raden je aan deze verklaring goed door te lezen. Met deze verklaring voldoen wij aan onze informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze verklaring is van toepassing op alle diensten van Shivas en wanneer je gebruik maakt van onze websites, waarvoor wij persoonsgegevens van jou verwerken. Door gebruik te maken van deze websites en/of diensten geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring. Tenzij jij daaraan vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Shivas kan deze privacyverklaring herzien. Als er belangrijke dingen veranderen in de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, zullen wij jou daar eerst over informeren en indien nodig opnieuw toestemming voor vragen.

Contactgegevens

Deze verklaring wordt gebruikt door Shivas Coaching, Shivas Academie en Shivas Training & Coaching, handelend onder de naam Shivas Coaching 4 You, gevestigd aan de Grote Boterbloem 90 (1991 LP) in Velserbroek en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73578398.

Shivas Coaching 4 You is bereikbaar via het e-mailadres info@shivascoaching.nl en via haar website www.shivascoaching.nl.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren tussen 09.00 – 17.00 uur. In het weekend zijn wij gesloten.

Voor de snelste reactie kan je (ook) een Whatsapp sturen. We streven ernaar binnen 24 uur, dan wel binnen kantooruren, te antwoorden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Shivas verwerkt je persoonsgegevens door je gebruikt maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt;

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Geslacht (indien nodig)
 • Geboortedatum (indien nodig)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam zorgverzekering (indien van toepassing)
 • Polisnummer (indien van toepassing)
 • Financiële gegevens
 • Websiteactiviteit

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt.

Shivas verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou;

 • Gezondheidsgegevens zoals lengte, gewicht, gebruik van medicatie

Van wie?

Wij verwerken de persoonsgegevens van websitebezoekers, (potentiële) klanten, leveranciers, samenwerkingsrelaties en andere zakelijke relaties. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou of via de organisatie waar je werkzaam bent.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 • Uitvoeren van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het informeren over nieuwe diensten en producten.
 • Gebruiken van jouw review op onze websites en sociale media.
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leven/toe te kunnen sturen

Gerechtvaardigd belang

Omdat wij jou/jullie zo goed mogelijk van dienst zijn, kunnen wij jou/jullie benaderen, wanneer je reeds gebruik maakt van onze diensten, voor nieuwe(re) diensten of producten die aansluiten en/of van toegevoegde waarde zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou opgegeven organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@shivascoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Wij willen jou erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de link; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Hierbij worden de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens gehanteerd;

 • Personalia, adresgegevens (zoals e-mailadressen etc) worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.
 • Geboortedatum, geslacht en gegevens over je gezondheid worden bewaard tot maximaal 6 maanden na het beëindigen van het begeleidingstraject om goederen en diensten bij je af te leveren.

Overige gegevens, die wij verwerken met jouw goedkeuring, bewaren wij zolang die goedkeuring blijft bestaan. Eventuele reviews van jou, die door ons geplaatst zijn, kunnen lastig te verwijderen zijn, omdat anderen die mogelijk hebben gerepost.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitende gegevens aan derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien geen sprake is van een wettelijke verplichting dan zal het verstrekken van gegevens aan derden uitsluitend plaatsvinden met jouw schriftelijke toestemming.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan andere partijen.

Nieuwsbrief

Wanneer jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken wij de volgende persoonsgegevens;

 • Voor- & achternaam
 • Emailadres

 Doel en grondslag nieuwsbrief

Wij verwerken de persoonsgegevens voor het volgende doel;

 • Verzenden van de nieuwsbrief

 

 • Afmelden

Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de e-mail

 • Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Wij maken voor het versturen van de nieuwsbrief gebruik van software. Het afmelden betekent dat je hem niet meer zult ontvangen. Je gegevens worden, bij afmelding, niet automatisch verwijderd door de software. Wil je de gegevens helemaal verwijderen, neem dat contact met ons op via info@shivascoaching.nl.

Contact via de website

Wanneer je met ons, via de website, in contact wenst te komen, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens;

 • Voor- & achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Alle correspondentie, inclusief e-mails.

 

 • Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • Contact opnemen of iets doen overeenkomstig het door jou ingevulde online formulier.
 • Afhandelen van de je vraag of verzoek

 

 • Gerechtvaardigd belang

Contact via de website.

Wanneer je contact zoekt via het online contactformulier, hebben we jouw gegevens nodig om te kunnen reageren.

Relatiebeheer

Wij verwerken de volgende gegevens van onze leveranciers, zakelijke contacten en (oud) cliënten;

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Adresgegevens
 • Correspondentie en ook e-mails

Doel en grondslag

 • Gebruiken gegevens voor het opnemen van contact
 • Netwerken

Bewaartermijn

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk in belang van ons bedrijf of totdat jij ons verzoekt het te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij gebruiken sterke wachtwoorden en waar mogelijk maken we gebruik van een tweestapsverificatie. Wij maken ook gebruik van een beveiligingscertificaat op onze websites, te herkennen aan het slotje in de adresbalk.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@shivascoaching.nl

Websitebezoekers; cookies

Persoonsgegevens

Doel & grondslag

Wij verwerken jouw gegevens voor de volgende doelen;

 • Het verbeteren van de toegang tot en werking van onze website
 • Het bieden van een goede gebruikerservaring van onze website
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van marketingdoeleinden.

Waar wij deze doelen kunnen bereiken zonder het gebruik van persoonsgegevens of door het inzetten van enkele functionele cookies, dan is de grondslag voor het verwerken van eventuele  persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij een functionerende website. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van caching om de website sneller te maken. Wij plaatsen dan cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Waar wij deze doelen alleen kunnen bereiken door een ander gebruik van persoonsgegevens alleen met jouw toestemming. Meer info staat hieronder, in de cookieverklaring.

Wat zijn cookies?

Eenvoudige tekstbestanden die op jouw pc, tablet of mobiel worden opgeslagen, wanneer jij onze website(s) bezoekt. Cookies kunnen jouw pc, tablet of mobiel niet beschadigen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ze zijn noodzakelijk voor een prettige ervaring op de website.

Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan onze website op jouw pc, tablet of mobiel kan worden opgeslagen. Met een cookie kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer je onze website bezoekt, dan kunnen wij met de cookies de volgende persoonsgegevens verwerken;

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Andere gegevens waarvoor je toestemming hebt gegevens via de cookiebanner op onze website.

Functionele cookies

Zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Zonder deze cookies kan onze website(s) niet goed functioneren. Je kunt ze dan ook niet uitzetten. Er bestaat een onderscheid tussen permanente functionele cookies en sessie cookies. De sessie cookies worden direct na het bezoek van onze site verwijderd. De permanente worden bewaard om te voorkomen dat je niet telkens opnieuw dezelfde actie hoeft uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld een aankopen die in een winkelwagen van een webshop wordt bewaard. Wij delen de gegevens via deze cookies niet met anderen.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website goed kan functioneren. Door analytische cookies weten wij bijvoorbeeld waar op onze website door naar wordt gezocht, hoe lang het duurt voordat pagina’s geladen zijn en waarop op onze website door onze bezoekers wordt geklikt. Analytische cookies mogen soms worden geplaatst zonder uw toestemming. Andere analytische cookies worden uiteraard alleen met uw toestemming geplaatst.

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website prettig voor u te laten werken. Dankzij tracking cookies kunnen wij de inhoud van de website op uw interesses en voorkeuren afstemmen. Bovendien kunnen wij dankzij tracking cookies ervoor zorgen dat u op onze website en op andere websites alleen relevante advertenties ziet. Dankzij deze cookies kunnen wij er ten slotte voor zorgen dat uw bezoek aan onze website gratis is en zal blijven. Met onze tracking cookies kunnen wij niet jouw naam, adres en e-mailadres achterhalen.

Tracking cookies aan- en uitzetten

Wij plaatsen alleen tracking cookies als u ons daar toestemming voor hebt gegeven. Als u eenmaal uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken op dezelfde manier als waarop u uw toestemming hebt gegeven. Wij wijzen u er wel op dat onze website minder goed kan werken voor u op het moment dat u uw toestemming intrekt. Nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, verwijderen wij alle gegevens die wij dankzij de tracking cookies hebben verzameld. Als u ons weer toestemming geeft om tracking cookies te plaatsen, zullen wij deze tracking cookies opnieuw plaatsen.

Google Analytics

Gegevens die jij verstrekt via onze cookies, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan onze website en dienstverlening verbeteren. Wij maken daarvoor gebruik van Google Analytics.

De verkregen informatie wordt, inclusief het ip-adres, door Google overgebracht en opgeslagen op servers in de VS. Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

Social media en MijnDiAd

Op onze website hebben we links staan naar oa LinkedIn, Instagram en Facebook. Ook voor het maken van een afspraak maken we gebruik van de afspraken tool van MijnDiAd. Deze partijen kunnen cookies plaatsen via deze links. Ook via embedded video’s kunnen er cookies geplaatst worden en gegevens van jou worden verzameld door derden. Wij hebben hier geen invloed op. Je kunt daarvoor terecht bij hun eigen privacyverklaring.

Facebook pixel

Wij hebben (of gaan binnenkort plaatsen) een Facebook pixel op onze websites. Zodat wij de conversie van onze Facebook-advertenties kunnen volgen, om zo onze doelgroep nog beter te leren kennen en onze advertenties beter te kunnen afstemmen. Deze pixel plaatst cookies van Facebook, en kan jouw online gedrag op onze websites en op Facebook volgen. Ook wanneer je van toestel wisselt. Voor meer informatie verwijs ik je naar de privacyverklaring van Facebook.

IP-adres en webservers

Je IP-adres kan worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver wanneer je onze website(s) bezoekt. Dit is noodzakelijk om de website op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Wij gebruiken je IP-adres niet om je online gedrag te volgen of te registeren. In principe zijn wij niet in staat om je IP-adres aan je naam en andere identificerende informatie te verbinden. Mits je aan ons betreffende informatie geeft.

Bewaartermijn

Het ligt aan het soort cookies en ook aan de reden van het plaatsen ervan dat cookies bewaard worden gedurende je aanwezigheid op de website(s) dan wel voor een langere termijn. Je kunt zelf cookies verwijderen. In dat geval worden er geen nieuwe gegevens meer met ons of anderen gedeeld tot er weer (toestemming) cookies geplaatst zijn. Wij hebben geen invloed op derden hoe zij met door hen geplaatste cookies omgaan en met de door hen via deze cookies verkregen informatie.

Toestemming

Via de cookiesbanner op onze website(s) kan je toestemming geven voor het plaatsen van niet-functionele cookies. Je kunt je toestemming voor het plaatsen ervan elk moment wijzigen via de cookiestool die wij op onze website)s) gebruiken. Ook kan je de browser zo instellen dat deze de niet-functionele cookies niet meer opslaat of alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen.

Consequenties

Het accepteren van de cookies is niet verplicht. Het is echter wel zo dat je dan mogelijk een minder goede gebruikerservaring hebt van onze website en je niet alle functionaliteiten kunt gebruiken.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of bezoekers van onze website ouder dan 16 jaar zijn. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@shivascoaching.nl. Dan kunnen wij de informatie verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Jouw rechten

 • op inzage in jouw eigen gegevens.
 • om jouw gegevens aan te passen dien ze niet juist zijn;
 • om ze te verwijderen;
 • op bezwaar tegen het verwerken van jouw gegevens;
 • op beperking van de verwerking van jouw gegevens;
 • op het overdragen van jouw gegevens.

Wil je hier gebruik van maken dan kan je dat aangeven via een email. Het kan zijn dat wij dan jouw identiteit moeten verifiëren om aan je wens te voldoen.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 december 2023.

Artikel 2

Definities

 • Opdrachtnemer is Shivas Coaching, Shivas Academie of wel Shivas Training & Coaching, handelend onder de naam Shivas Coaching 4 You, en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met “wij”, “ons” en “onze”.
 • Opdrachtgever is de partij, handelend in de uitoefening van beroep, bedrijf dan wel particulier of Coachee, waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten, en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met “jij/je”, “jou(w)” en “opdrachtgever”.
 • Met “coachee” wordt degene bedoeld die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachgesprek en/of traject. Een coachee kan ook de “opdrachtgever” zijn.
 • Met ‘partijen‘ worden opdrachtnemer en opdrachtgever samen bedoeld.
 • Met “diensten” wordt bedoeld alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder programma’s, coaching, training, opleiding, consulting en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welk aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
 • Met “deelnemer” wordt bedoeld degene die aan een bijeenkomst, opleiding, (online)training of op een andere manier deelneemt. Deelnemer kan ook “opdrachtgever” zijn.
 • Met ‘overeenkomst’ wordt de tussen ons afgesloten overeenkomst bedoeld. In geval van de aanschaf van een fysiek product is sprake van een ‘koopovereenkomst’. In alle andere
  gevallen is sprake van een ‘overeenkomst van opdracht’. Zo nodig wordt in deze algemene
  voorwaarden daar tussen onderscheid gemaakt. Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
 • Met ‘bijeenkomsten’ worden bedoeld de door ons georganiseerde;
 • – Evenementen
 • – Groepsbijeenkomsten op locatie en/of
 • – (Online) groepscoaching.
 • Met ‘individuele afspraak’ wordt een of meerdere individuele coachingsgesprekken en/of andere individuele afspraken bedoeld.
 • Onder ‘schriftelijk’ wordt ook verstaan per e-mail.
 • Met een “pakket” wordt bedoeld de directe afname van meerdere consulten, dan wel een combinatie van online training en meerdere consulten en/of groepsbijeenkomsten, tegen een gereduceerd tarief.

Artikel 3

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, aanbiedingen, overeenkomsten, aanvullingen, verlengingen, werkzaamheden en activiteiten, tenzij partijen andere schriftelijk afspraken maken.
 • Van de algemene voorwaarden afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk zijn vastgelegd.
 • Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enig opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 • Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 • Wij mogen onze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Wij zullen je vooraf schriftelijk informeren en de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen. Wij geven daarbij aan vanaf welk moment de gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn. Als de wijziging een verslechtering van jouw rechtspositie met zich meebrengt, kan je uiterlijk binnen twee weken na de kennisgeving bezwaar maken tegen de wijziging. Dan zoeken wij in overleg naar een passende oplossing.
 • Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval geldt datgene wat op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst bij de strijdige bepaling komt, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 • Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene voorwaarden of als er tussen partijen een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen partijen in goed overleg afspreken wat dan tussen hen geldt.
 • Ook als wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4

Aanbod en aanvaarding

 • De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; ze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven, vanaf de datum vermeld op de offerte. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 • Prijzen zijn exclusief btw en exclusief eventueel bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 • Aan een aanvaarding, die afwijkt van ons aanbod, zijn wij niet gebonden. Ook zijn wij niet gebonden aan ons aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige trajecten, sessies, trainingen, groepsactiviteiten en andere diensten.
 • Wij mogen de inhoud van onze diensten tussentijds wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering. Ook mogen wij de planning van onderdelen, waaronder data en/of tijdstippen, wijzigen, en bepalen wie de dienst zal leveren en eventueel iemand vervangen. Deze wijzigingen mogen wij zonder overleg doorvoeren.
 • De overeenkomst die partijen sluiten kan bestaan uit een combinatie van verschillende diensten. In dat geval gelden de bepalingen voor de verschillende diensten aanvullend op elkaar.
 • Ons aanbod bestaat onder meer uit
 1. Kortdurende online diensten, zoals een online bijeenkomst, e-book, een challenge of een masterclass (overeenkomst van opdracht)
 2. Online programma’s, zoals een online workshop, training (overeenkomst van opdracht)
 3. Activiteiten bij een online programma, online (groeps-)bijeenkomst, offline (groeps-) bijeenkomst (bv. Live-dag, VIP-dag), individuele gesprekken (overeenkomst van opdracht)
 4. Events (overeenkomst van opdracht)
 5. Individuele coaching (overeenkomst van opdracht)
 6. Producten (koopovereenkomst)
 7. (in company) Trainingen (overeenkomst van opdracht)
 1. Kortdurende online diensten;
 • De overeenkomst voor een kortdurende online dienst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 • Je aankoop voor een kortdurende online dienst(en) wordt verwerkt nadat je via de website een bestelling bij ons hebt geplaats. De overeenkomst gaat in op het moment dat je de bestelling plaatst door te klikken op de knop; bestelling plaatsen.
 • Voor de kortdurende online bijeenkomsten/challenge/masterclasses geldt dat wij een planning maken en jou informeren over deze planning. Het niet (kunnen) deelnemen aan een online bijeenkomst/challenge/masterclass leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
 • Kortdurende online bijeenkomsten/challenge/masterclasses kunnen wegens verhindering van de spreker worden afgelast, worden verplaatst of door een andere spreker gegeven worden. Dit leidt nooit tot recht op een schadevergoeding en/of vermindering van je betalingsverplichting.
 • Bij kortdurende online geleverde diensten geven wij niet de garantie dat deze op ieder moment bereikbaar zijn.
 • Zonder voorafgaande bekendmaking kunnen wij een kortdurende online dienst (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dat nodig is. Desalniettemin voor het doen van onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving.
 • Het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van een online dienst en/of omgeving geeft je niet het recht op vermindering van de betalingsverplichting.

2. Online programma’s

  • De overeenkomst voor een online programma/training tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van jouw online programma/training staat vermeld op de website en in de welkomstmail die je van ons ontvangt.
  • Je aanmelding van een online programma/training wordt verwerkt nadat je via de website een bestelling bij ons hebt geplaats. De overeenkomst gaat in op het moment dat je de bestelling plaatst door te klikken op de knop; bestelling plaatsen.
  • De overeenkomst kan worden verlengd met een abonnement. Voor de verlenging ontvang je van ons een aanbod.
  • Een abonnement wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wordt telkens automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
  • Als wij van mening zijn dat een online programma/training niet de uitkomsten geeft zoals door ons verwacht, dan mogen wij de overeenkomst tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen. In geval van een tussentijdse opzegging door ons wordt de afgesproken vergoeding naar rato verminderd. Wij zullen je hierover tijdig informeren en zo mogelijk een alternatief aanbieden.

  3. Activiteiten bij een online programma

  • Een online programma/training kan aangevuld zijn met verschillende online en/of offline activiteiten, zoals bijvoorbeeld;

  Een online (groeps-)bijeenkomst;

  – Een offline (groeps-)bijeenkomst (live-dag, VIP-dag)

  – Individuele gesprekken

  De activiteiten die bij jouw online programma horen staan vermeld op de website en in de welkomstmail die je van ons ontvangt.

  • Voor bepaalde activiteiten word je ingepland in een bepaalde fase van je deelname aan het online programma/training. Je ontvangt in principe eenmalig een uitnodiging voor deelname aan deze specifiek activiteit, al dan niet met de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal data of met de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode een afspraak in te plannen.
  • Het niet gebruik maken van de uitnodiging om deel te nemen aan een bepaalde activiteit of het niet tijdig inplannen van een afspraak, leidt tot verval van jouw recht om aanspraak te maken op die activiteit zonder recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
  • Het tijdig meedoen met de beschikbare activiteiten is jouw eigen verantwoordelijkheid.

  Online (groeps-)bijeenkomsten

  • Voor de online (groeps-)bijeenkomsten geldt dat wij een planning maken en jou informeren over deze planning. Het niet (kunnen) deelnemen aan een online bijeenkomst leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
  • Online (groeps-)bijeenkomsten kunnen wegens verhindering van de spreker worden afgelast, verplaatst of door een andere spreker gegeven worden. Dit leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.

  Offline (groeps-)bijeenkomsten

  • Een ingeplande offline (groeps-)bijeenkomst kan je maximaal één keer verplaatsen, mits je dat tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 48 uur van tevoren, schriftelijk aan ons doorgeeft. Verplaatsen is alleen mogelijk als wij de bijeenkomst nog een keer hebben ingepland of gaan inplannen. Het niet (kunnen) deelnemen aan een inplande offline bijeenkomst leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
  • Een offline (groeps-)bijeenkomst zal in geval van verhindering van de hoofdspreker verplaatst worden naar een andere datum. Als je op deze nieuwe datum niet kan, zoeken partijen in onderling overleg een oplossing. Dit leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.

  Individuele gesprekken

  • Tijdig een afgesproken individueel gesprek, zoals een live- of belafspraak, kan in onderling overleg worden verplaatst.
  • Indien men is verhinderd en tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de voor jou gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
  • Bij te laat (komen), niet verschijnen of afzeggen binnen 24 uur voorafgaande aan de geplande afspraak, zullen de volledige kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht en ben je verplicht deze te betalen.
  • Berichtgeving kan zowel telefonisch, via de whatsapp dan wel per e-mail.
  • Bij het niet doorgaan van een consult door annulering vanuit ons, ben je uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien er van te voren is betaald, blijft het bedrag staan voor een nieuwe in te plannen afspraak.
  • Je kan ons hierin op geen enkele manier aansprakelijk stellen voor eventuele schade voor jezelf.

  Tarieven losse individuele (coachings)gesprekken (buiten een online programma)

  • De overeenkomst met een natuurlijk persoon als opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door opdrachtnemer van een factuur.
  • De losse sessies voor coaching hebben een variabele duur van 30 tot 75 minuten, tenzij anders is overeengekomen.
  • Het is aan te bevelen op de hoogte te blijven van deze kosten, die na te lezen zijn onder het hoofdstuk “tarieven” op de website van Shivas Coaching.

  Betalingsvoorwaarden losse individuele (coachings)gesprekken

  • Voor de betaling van losse individuele gesprekken ontvang je na afloop van elke afspraak een betalingsverzoek per email, mits er een pakket wordt afgenomen. Dan ontvang je het verzoek voorafgaande aan het begin van het af te nemen pakket.
  • De betaling voor elke losse afspraak dient per bankoverschrijving dan wel per het betalingsverzoek (iDeal) te worden voldaan binnen 10 dagen.
  • Facturen voor pakketten dienen binnen 10 dagen, dan wel vóór de eerst geplande afspraak overgemaakt te zijn aan Shivas Coaching 4 You op rekeningnummer NL23 KNAB 0258 2411 36 onder vermelding van het factuurnummer.
  • Wanneer er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie een betalingsherinnering. Indien je niet binnen 7 dagen, na datum van de eerste betalingsherinnering, aan jouw verplichtingen voldoet, zijn wij gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.
  • Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Shivas Coaching 4 You zijn wij genoodzaakt de vordering die wij op jou hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor jouw rekening.
  • Bij betalingsachterstand zijn wij gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
  • Bij eventuele bezwaren, aangaande de factuur, dien jij dit binnen twee weken na het ontvangen van de betreffende factuur schriftelijk kenbaar te maken bij ons.

  4. Events

  • Je aanmelding van deelname aan een event wordt verwerkt nadat je via de website een bestelling bij ons hebt geplaats. De overeenkomst gaat in op het moment dat je de bestelling plaatst door te klikken op de knop; bestelling plaatsen.
  • Wanneer jij je aanmeld, geef je aan dat je akkoord gaat met deze voorwaarden en ontstaat er een overeenkomst.
  • Annulering van je deelname aan een event kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan.
  • Bij annulering van je deelname brengen wij de volgende annuleringskosten in rekening;
  • Tot 30 dagen voor het even mag je kosteloos annuleren;
  • Tussen de 30 en 15 dagen voor het event brengen wij jou 50% van het overeengekomen bedrag in rekening;
  • Binnen 15 dagen voor het event brengen wij jou 100% van het overeengekomen bedrag in rekening.
  • Je mag je laten vervangen door iemand anders, nadat je ons hierover schriftelijk hebt geÏnformeerd.
  • In geval van onvoldoende aanmeldingen of om andere voor ons moverende redenen, waaronder verhindering van een hoofdspreker, kunnen wij een event voor aanvang verplaatsen. Natuurlijk ontvang je hiervan bericht. Wij verschuiven je deelname naar een volgende datum. Als deze datum ons nog niet bekend is, dan zullen wij jou daarover informeren en op de hoogte houden. Wanneer jij niet kunt op deze nieuwe datum, dan ontvang je van ons een tegoedbon die je kunt inzetten voor een ander product of dienst van ons. Mocht het zijn dat wij het event niet door laten gaan, dan komen de hiervoor geldende betalingsverplichtingen te vervallen en worden gedane betalingen terugbetaald.

   5. Individuele coaching(strajecten)

     • In het geval van een traject, zal de overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor een bepaalde tijd.
     • Wanneer je een traject inkoopt, geef je aan dat je akkoord gaat met deze voorwaarden en ontstaat er een overeenkomst.
     • Voor coachingstrajecten van 1 tot en met 6 maanden geldt dat deze tussentijds niet opzegbaar zijn. Tussentijds willen stoppen is mogelijk maar leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van de betalingsverplichting. Stoppen dient schriftelijk te worden ingediend.
     • Voor trajecten langer dan 6 maanden geldt dat de overeenkomst, alleen met schriftelijke instemming van beide partijen, tussentijds opzegbaar is met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. In geval van een tussentijdse opzegging behouden wij het recht op een redelijk loon en op vergoeding van de door ons gemaakte kosten.
     • Wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij jou niet meer goed kunnen begeleiden als trainer/coach, dan mogen wij een opdracht tussentijds opzeggen zonder dat een opzegtermijn in acht genomen hoeft te worden.
     • Wanneer een partij verhinderd is voor een reeds geplande individuele afspraak, dan informeert deze de andere partij zo spoedig mogelijk, dan wel tenminste 24 uur van te voren. Een nieuwe/andere afspraak zal dan worden ingepland. Bij te laat komen of afzegging binnen 24 uur, zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht, dan wel het tegoed voor de afspraak ingezet worden.

     5. Producten

      • Op alle producten zijn de algemene voorwaarden van Shivas Coaching 4 You van toepassing. Wanneer je bestelt, geef je aan dat je akkoord gaat met deze voorwaarden en ontstaat er een overeenkomst.
      • Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Voor de overeenkomst gelden de voorwaarden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website zijn gepubliceerd.
      • Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
     1. Bestellen producten
     • De bestelling wordt verwerkt nadat je via de website een bestelling bij ons hebt geplaats. De overeenkomst gaat in op het moment dat je de bestelling plaatst door te klikken op de knop; bestelling plaatsen. Je ontvangt een bevestigingsmail met een ordernummer. Als je geen e-mail ontvangt, blijft de bestelling van kracht. 
     1. Prijzen producten
     • Alle prijzen zijn inclusief 21% btw en in euro’s. Prijzen kunnen worden aangepast en toegepast vanaf het moment van publicatie op de site. Prijswijzigingen gelden niet voor bestellingen die al gedaan zijn. Alle producten blijven eigendom van ons totdat de volledige betaling is ontvangen. 
     1. Aanbieding producten
     • Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Wij kunnen niet aan een aanbieding of prijs worden gehouden wanneer jij redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het een typefout betrof. 
     1. Verzendkosten producten
     • Wij verzenden binnen Nederland. De verzendkosten variëren tussen de 4,85 euro en de 7,65 euro. Meer informatie over de verzendkosten vind je hier.

     5. Bezorging producten

     • Bestellingen kunnen gegarandeerd door de brievenbus als deze voldoet aan de eisen die POSTNL stelt aan brievenbussen. Dat betekent dat de vrije opening van de brievenbus minimaal 265 mm lang en 33 mm breed moet zijn. Als er achter de brievenbusopening een ruimte is waar de post in kan vallen, moeten de afmetingen daarvan minimaal 270 mm x 150 mm x 380 mm (b x h x d) zijn.
     • Wanneer de bestelling in meerdere pakketten wordt bezorgd, zodat het thuis kan worden bezorgd, kan de bestelling worden doorgestuurd naar een afhaalpunt of terug gestuurd worden naar de afzender, wanneer de brievenbus vol of te klein is. Houd je trackinggegevens goed in de gaten om je levering te kunnen volgen.

      6. Verzending en levering producten

      • Verzending en levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van wet koop op afstand zullen wij bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien niet mogelijk, ontvang je binnen een maand na plaatsing bericht en heb jij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Indien er een betaling heeft plaatsgevonden, zal deze uiteraard worden teruggestort op de bankrekening vanwaar de betaling is voldaan.
      • Wij streven ernaar bestellingen op werkdagen voor 16.00 uur besteld en betaald, de volgende werkdag te verzenden naar het door jou opgegeven afleveradres. Mocht hiervan om een bepaalde reden worden afgeweken, ontvang jij per mail hiervan informatie.
      • Indien de levering, om welke reden dan ook, niet gerealiseerd kan worden, geeft je dit geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor jou uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voorvloeien.
      • Indien je het pakket, na afleverpogingen, bij het pick-up punt dient op te halen, en dit niet gebeurd, wordt het pakket naar ons retour gestuurd. Het aankoopbedrag minus de (extra) verzendkosten zullen dan terug overgemaakt worden.

       7. Kortingscodes producten

      Bedankt voor het gebruik maken van een van onze kortingscodes. Om een vlotte en plezierige ervaring te garanderen, dien je rekening te houden met het volgende;

      • De kortingscode kan doorgaans een keer per klant of per transactie worden gebruikt, tenzij anders wordt aangegeven. De codes zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden gecombineerd met andere promoties, tenzij vermeld.
      • Om gebruik te maken van de korting, voer je de code in tijdens het afrekenproces op de website. Zorg ervoor dat de code correct is ingevoerd, ze zijn hoofdlettergevoel.
      • Kortingscodes kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast op eerdere aankopen. Ze zijn alleen geldig voor nieuwe aankopen tijdens de actieperiode. Er kan geen restitutie op gegeven worden en de korting kan niet opnieuw worden uitgegeven.
      • Kortingscodes hebben geen geldwaarde en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoed. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik als promotionele aanbieding op in aanmerking komende producten.

       Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen voor hulp.

      • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Wij kunnen niet garanderen dat het weergegeven product exact overeenkomen met het echte product. De getoonde producten gelden ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

        8. Retourneren producten

        • Bestelde artikelen kunnen binnen 14 dagen vanaf de dag van levering op eigen kosten worden geretourneerd. Een artikel dat niet aan de eisen voldoet, kan worden geruild voor een tegoedbon of een terugbetaling.
        • Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of gestolen producten. Wij raden je aan om je retourzending te voorzien van tracking of een ander bewijs van verzending, voor het geval je pakket zoekraakt tijdens het transport.

         9. Aansprakelijkheid producten

        • Voor directe of indirecte schade veroorzaakt door een door ons geleverd product is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het betreffende product.
        • Wanneer wij onze verplichtingen niet kunnen nakomen door overmacht, dan worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie. Na 30 dagen hebben wij en/of jij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan; alle tekortkomingen die Shivas Coaching 4 You niet kunnen worden aangerekend.

         10. Ontbinding producten

        Door een bestelling te plaatsen via de website of per email ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop een betaling dient te volgen. Deze overeenkomst kan enkel worden ontbonden wanneer jij binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst aan ons kenbaar maakt de koopovereenkomst te willen ontbinden. De overeenkomst is echter pas ontbonden zodra wij per email een bevestiging hebben gestuurd waarin duidelijk vermeld staat dat de betreffende bestelling is geannuleerd.

         Wat kun je van ons verwachten?

         • Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht, eigen kennis en vermogen uitvoeren.
         • Wij hebben jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.
         • Ons aanbod is erop gericht om jou te helpen bij het creëren van een manier van leven die voor jou wel werkt. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen transformatie en ontwikkeling. Het behalen van een door jou gesteld doel is afhankelijk van je eigen inzet, motivatie, leervermogen en kwaliteiten.
         • Wij geven nadrukkelijk geen garanties af voor het behalen van een bepaald (financieel) resultaat.
         • In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
         • Het inzetten van derden gebeurt met de nodige zorgvuldigheid. Wij blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De algemene voorwaarden en de verplichtingen uit de overeenkomst gelden ook voor de door ons ingeschakelde derden.
         • Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor ingeschakelde derden. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun producten en dienst die zij aanbieden en leveren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig vorm van schade die veroorzaakt is door een ingeschakelde derden.
         • Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
         • Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op eventuele overeenkomsten die je sluit met een ingeschakelde derden.
         • Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

          Wat verwachten wij van jou?

          • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijk tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
          • Je bent gemotiveerd en zet je actief in om de door jou gestelde doelen te bereiken. Je maakt zelf keuzes en draagt hier zelf de verantwoordelijkheid voor.
          • Je verstrekt ons gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en informeert ons tijdig over wijzigingen.
          • Je stelt je respectvol op naar ons, onze (ingezette) medewerkers, derden en andere deelnemers en houdt rekening met hun recht en privacy.
          • Tijdens bijeenkomsten houd je je aan de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Ook houd je je aan de huisregels die gelden op de locatie en volg je de door ons, of door ons ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op.
          • Je respecteert ons auteursrecht. Het door ons aan jou beschikbaar gestelde materiaal, waaronder audio, video en documentatie, mag alleen door jou worden gebruikt. Je mag dit materiaal zonder onze schriftelijke toestemming niet verveelvoudigen, openbaar maken, delen met derden of exploiteren. Je mag wel een kopie maken voor eigen gebruik.
          • Je kunt online met andere deelnemers communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de groep op Facebook. Je verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Commerciële uitingen zijn alleen toegestaan op de daartoe
           aangewezen plekken of met onze toestemming. Wij mogen zonder nader bericht jouw berichten en reacties verwijderen, als de inhoud daarvan het verwijderen rechtvaardigt.
          • Het maken van beeld- of geluidsopnames tijdens bijeenkomsten (ongeacht in welke vorm) is niet toegestaan, tenzij wij hier vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Het maken van opnames tijdens een individuele afspraak is toegestaan mits je dit vooraf aan
           ons kenbaar hebt gemaakt. Het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan voor persoonlijk gebruik.
          • Je geeft de ontvangen toegangsgegevens voor de online omgeving niet aan anderen en laat anderen ook niet op een andere wijze de online omgeving gebruiken.
          • Het overtreden van de leden 3 tot en met 8 door of namens jou kan resulteren in onmiddellijke uitsluiting van toegang tot en gebruik van onze diensten. Wij mogen je in dat geval ook verwijderen uit een bijeenkomst. Uitsluiting of verwijdering laat de verplichting tot het betalen van de overeengekomen vergoeding voor de desbetreffende
           dienst onverlet.

          Auteursrecht

          • Op alle door ons opgestelde en verstrekte werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot cursusmateriaal, (digitale) werkboeken, e-books, (online) programma’s, video’s en podcasts, berust het auteursrecht uitsluitend bij ons. Deze werken zijn uitsluitend bestemd om door jou persoonlijk te worden gebruikt.
          • Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen deze werken niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, aan derden verstrekt of geëxploiteerd, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten, kennis en technieken betreft. Wij kunnen aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.
          • Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

          Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers dan wel Coachees.

            6. Trainingen

            • Op alle soorten vormen van trainingen zijn de algemene voorwaarden van Shivas Coaching 4 You van toepassing.
            • De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging krijgt van de aanmelding via onze website(s), of via de mail, of een opdrachtbevestiging dan wel offerte, dan wel een intakeformulier ondertekent en voor akkoord terugstuurt.
            • De opdrachtnemer brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de dienst.
            • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde totaalprijs vermeld en eventuele overige kosten.
            • De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
            • In het geval van een aanvullend coachtraject, richt zich op een traject van 3 tot 6 maanden. De sessie kunnen tot 1 jaar na de startdatum van het traject plaatsvinden. Na deze datum zullen de nog niet gehouden sessies vervallen. Dit leidt nooit tot recht op een schadevergoeding, terugvordering of vermindering van de betalingsverplichting.
            • Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Voor de overeenkomst gelden de voorwaarden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website zijn gepubliceerd.
            • Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

            Geheimhouding

            • Wij verplichten ons tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessies/programma’s/trainingen, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
            • Voor overleg met derden, in het belang van de opdrachtgever, wordt altijd eerst schriftelijk toestemming gevraagd.
            • Opdrachtnemer zal zowel tijdens, als na afloop van de overeenkomst(en) met opdrachtgever, alle gegevens en kennis van opdrachtgever, die in het kader van de overeenkomst(en) met opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
            • Bij de behandeling van jouw persoonlijke (NAW-)gegevens houden wij ons aan de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
            • Wij behouden ons het recht voor om geluidsopnames te maken van een gesprek, uitsluitend ten behoeve van mogelijk (anonieme) besprekingen bij collegiale intervisie of supervisie.
            • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
            • Als één der partijen op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een bevoegde autoriteit of aan een door de wet of bevoegde autoriteit aangewezen derden te verstrekken, en de desbetreffende partij
             geen beroep toekomst op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter of autoriteit erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is die partij daardoor niet aansprakelijk voor enigerlei daaruit voortvloeiende schade. Deze omstandigheid kan geen aanleiding zijn de overeenkomst op welke wijze dan ook te beëindigen.

               Aansprakelijkheid

               • Wij streven naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit.
               • Ondersteuning, begeleiding, coaching en advisering is gericht op het bewustwordingsproces, het accepteren en persoonlijk groeien, zonder een resultaat te garanderen. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen.
               • Jij blijft ten allen tijden zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met jouw voedingspatroon, leefwijze en gezondheidssituatie verband heeft.
               • Voor enige vorm van lichamelijke als wel psychische klachten raden wij jou aan eerst contact op te nemen met de huisarts.
               • Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit ter zake van directe of indirecte schade, emotionele schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door ons, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde. Wij kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden van wat er buiten de sessies gebeurt.
               • Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt.
               • Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaken van jouw eigen psychische dan wel lichamelijke grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard, verwijs ik door naar een huisarts/behandelend arts of therapeut.
               • Het is de verantwoordelijkheid van jou zelf om tijdens de gesprekken een oprecht beeld te schetsen van jouw hulpvraag en/of problematiek en gesteldheid. Ook voor wat betreft medicijnengebruik en/of andere therapieën.
               • Je bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van onze programma’s, coaching, training, begeleiding als advisering als ook de periode daarna.
               • Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade.
               • Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan;
               • doordat jij op enigerlei wijze tekort bent geschoten in de nakoming van jouw verplichtingen.
               • Ten gevolge van het niet of niet volledig bereiken van het door jou beoogde resultaat.
               • Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen, diefstal of verlies van eigendommen en andere schade ontstaan tijdens online en live bijeenkomsten, zoals events en groepsbijeenkomsten etc.
               • wegens het niet beschikbaar zijn van de online academie ongeacht door oorzaak dan wel door problemen bij de hosting.
               • Wegens cybercriminaliteit zoals hacking, malwaren, ransomware etc.
               • Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
               • Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van 1000 euro.
               • Wanneer wij aansprakelijk zijn, moet je ons in de gelegenheid stellen de schade in redelijkheid en zoveel als mogelijk is te beperken of ongedaan te maken. Hieraan verleen jij dan alle mogelijke medewerking.
               • Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever dan wel coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
               • De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van opdrachtnemer.
               • Indien opdrachtgever/coachee een eventuele vordering jegens opdrachtnemer niet binnen een jaar na het ontdekken van de schade in recht aanhangig heeft gemaakt, komt de rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

               Annuleringsvoorwaarden;

               • De in het kader van de overeenkomst bedoelde werkzaamheden worden geacht te starten per de datum van acceptatie door opdrachtnemer – hetgeen geschiedt door middel van ondertekening ervan – van de van opdrachtnemer ontvangen offerte. Los hiervan kunnen partijen een andere aanvangsdatum overeenkomen, maar zal deze datum expliciet en afzonderlijk schriftelijk moeten worden overeengekomen door partijen.
               • Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij – ook zonder te annuleren – geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van opdrachtnemer.
               • Annulering van enkele gesprekken dient – ongeacht de reden van annulering – tenminste 24 uur van te voren te geschieden, waarbij de ontvangstbevestiging door ons leidend is. Bij annulering binnen 24 uur zullen de betreffende kosten op het tegoed in mindering worden gebracht op de begroting (bij een zakelijke opdrachtgever) of alsnog worden gefactureerd (bij een particuliere opdrachtgever).

                Honorarium en kosten

               • Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst, dan wel per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

                  Betaling & facturatie

                  • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum voor een zakelijke opdrachtgever en binnen 10 dagen na factuurdatum voor een particuliere opdrachtgever, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze.
                  • Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
                  • Uitgangspunt, betrekking tot onze programma’s en kortdurende online diensten ten behoeve van de particulier, is dat vooraf het gehele bedrag dient te worden betaald. Voor sommige diensten kan je kiezen voor een betalingsregeling, waarbij je in termijnen kan betalen, al dan niet met een eenmalige aanbetaling. De hoogte van het bedrag en het aantal termijnen is afhankelijk van de gekozen dienst.
                  • Het staat de opdrachtnemer vrij om, naar eigen oordeel en in afwijking van de in lid 1 omschreven algemene regel, een aanbetaling van 50% tot 100% van het honorarium te verlangen. Deze aanbetaling dient plaats te vinden vóór aanvang van het eerste (betaalde) gesprek. Indien gewenst ontvangt opdrachtgever hiervan een afzonderlijke factuur.
                  • Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.
                  • In het geval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag.
                  • Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere/andere factuur.
                  • Als je (een gedeelte) vooruit moet betalen, dan kun je geen aanspraak maken op (een volledige) levering totdat deze betaling volledig heeft plaatsgevonden.
                  • Voor sommige diensten, waaronder abonnementen, geldt dat de betaling loopt via een automatische incasso, afgegeven bij de eerste iDeal-betaling. Voor elke geweigerde of gestorneerde automatische incasso mogen wij 25 euro in rekening brengen. Dit is ter dekking van onze administratiekosten en de kosten die bij ons in rekening worden gebracht bij elke geweigerde of gestorneerde incasso.
                  • Wordt er op een factuur niet of niet op tijd betaald? Dan ben je na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, dus zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. De vordering is dan direct opeisbaar. Eventuele betalingsregelingen komen te vervallen. Over het openstaande bedrag wordt de wettelijke handelsrente berekend, vanaf de vervaldag totdat alles is betaald. Eventuele gemaakte invorderingskosten dient u dan te voldoen. Die bedragen 15 procent van het openstaande bedrag en tenminste 75 euro.
                  • Als je niet voldoet aan je betalingsverplichtingen, dan mogen wij onze dienstverlening opschorten. De betalingsverplichting blijft echter onverkort bestaan, ook over de periode waarover wij de dienstverlening hebben opgeschort en je dus geen aanspraak hebt kunnen maken op onze dienstverlening.
                  • Lukt het een keer niet om te betalen? Neem dan direct contact met ons op, in ieder geval voor de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden. Wij zullen dan, indien mogelijk, samen met jou een passende oplossing proberen te vinden.

                     Incassokosten

                     Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgeer, welke kosten gesteld worden op ten minste 10% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureau, deurwaarders en/of advocaten.

                     Beëindiging

                     • Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijk ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
                     • Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijk kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
                     • Wanneer er meerdere malen niet of niet op tijd is betaald kunnen wij van jou verlangen dat onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid wordt gesteld in een door ons te bepalen vorm of een voorschot geeft. Als jij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, zijn wij, onverminderd onze mogelijkheden om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten totdat de betalingsachterstand is opgeheven.
                     • Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, indien de andere partij in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
                     • Wanneer jij nalatig bent in het nakomen van enige verplichting die op basis van de overeenkomst op jou rust, hebben wij het recht onze werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te (doen of laten) ontbinden.
                     • De overeenkomst van opdracht betreffende een pakketafname kan van beide kanten op de volgende manieren worden beëindigd via email/telefonisch of mondeling;
                     • Je aangeeft dat het aantal overeengekomen sessies is afgerond en jij het traject wil beëindigen.
                     • Je aangeeft dat jij je niet wenst te houden aan het gezamenlijk opgestelde plan.
                     • Jij je herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit deze algemene voorwaarden of aan de afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt.
                     • De coach/trainer van mening is dat, in verband met de problematiek van de persoon en de competentie van de coach/trainer, de coach/trainer niet bekwaam is de persoon te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
                     • Voor bovenstaande punten geldt dat eventuele overgebleven tegoed bij afname van een pakket niet zal worden gerestitueerd.
                     • Wanneer jij de overeenkomst wegens een ons toerekenbare tekortkoming en na behoorlijke ingebrekestelling ontbindt of doet of laat ontbinden, zijn wij niet gehouden tot terugbetaling van al betaalde, door ons gefactureerde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijven wij recht houden op de nog niet betaalde, maar wel al opeisbare bedragen die verschuldigd zijn op grond van al verrichte werkzaamheden.
                     • De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar door partijen, tenzij anders geregeld in deze algemene voorwaarden.

                        Overmacht

                        • Overmacht ontslaat ons van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente.
                        • Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor ons redelijkerwijs onmogelijk is of wij gehinderd worden om de diensten te verlenen zoals afgesproken en ons daarvan geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor onze rekening komt. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden van een hoofdspreker, epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, overstroming, aardbeving, brand, werkstaking in ons bedrijf of bij onze leveranciers, gewijzigde overheidsmaatregelen, internetstoring, computerstoring, cybercriminaliteit en netwerkaanvallen.
                        • Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.
                        • Als sprake is van overmacht, dan zullen wij je zo snel mogelijk informeren. Zo mogelijk zullen we een passende oplossing proberen te vinden. In geval van langdurige (langer dan twee maanden) of blijvende overmacht mag je de opdracht schriftelijk ontbinden zonder dat jij aanspraak kan maken op vergoeding van de schade. Je blijft verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

                        Vrijwaringen

                        • Je vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door jou verstrekte werken, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het auteursrecht.
                        • Als jij aan ons informatiedragers, elektronische bestanden en dergelijke verstrekt, garandeer je dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

                         Geschillenbeslechting

                        • Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
                        • Heb je een klacht over onze dienstverlening of factuur? Neem dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk contact met ons op, zodat wij de klacht kunnen bespreken.
                        • Geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn inhoudelijk te reageren en, als de klacht gegrond is, te zorgen voor een passende oplossing. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.
                        • Een klacht schort betalingsverplichtingen niet op.
                        • Alle klachten bespreek je eerst met ons. Je publiceert geen klachten online, op sociale media of anderzijds.
                        • Indien opdrachtnemer en opdrachtgever, dan wel coachee, een geschil hebben voortvloeiende uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. Een mediator zal in onderling overleg worden aangewezen. De kosten van de mediator zullen bij helfte door partijen worden gedragen.
                        • Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie in het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

                           Afsluitende bepalingen

                           • Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid.
                           • Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.
                           • Iedere vordering van opdrachtgever, behalve een vordering die al door mij is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gemotiveerd bezwaar is gemaakt of een rechtsvordering is ingesteld.

                           Shivas Coaching is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden zich voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Wij beroepen ons op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging plaats kan vinden.

                           Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.

                           Vindplaats en wijziging van de overeenkomst
                           Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van shivascoaching.nl en shivas-tc.nl. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst. 

                           © 2024 Shivas Coaching 4 You. Alle Rechten Voorbehouden.